Õppima

Tähelepanu! Riigigümnaasiumide ühisiskatsed on sellel õppeaastal juba toimunud. Kui peaks õppekohti vabanema, anname lisakonkursist märku kooli kodulehel.

Koolikoha pakkumise vastu võtnud õpilaste dokumentide esitamine toimub 16.-26. juunini sisseastumine.ee keskkonnas.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

 • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 • 9. klassi lõputunnistus või väljavõte õpilasraamatust;
 • digiallkirjastatud vanema või hooldaja avaldus õpilase gümnaasiumisse vastu võtmiseks.


Vastuvõtutingimused:

 • Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse sisseastumistestide ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel.
 • Pingerea moodustamisel arvestatakse testi tulemust 50% ja vestluse tulemust 50%.
 • Õpilast ei kutsuta sisseastumistestile, kui tal on 9. klassi klassitunnistusel mitterahuldav hinne / mitterahuldavad hinded.
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilane on mõnes vastuvõtutesti osas (eesti keel, matemaatika, loodusteadused, inglise keel) või vestlusel saanud vähem kui 50% punktidest.
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilase üheksanda klassi tunnistusel on mõni mitterahuldav hinne või põhikooli lõpueksami tulemus on vähem kui 50%.


Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord on pikemalt lahti kirjutatud siin.

Üldiste sisseasu seotud küsimuste korral palun pöörduda õppejuht Ulvi Soomlaisi poole (ulvi.soomlais@perg.ee).

Kurtide õpperühma sisseastumist puudutavate küsimuste korral kirjutage Kristiina Vaikmetsale (vaikmets@gmail.com).

Põhiõppekavale ja eesti keel teise keelena* õppekavale sisseastumise ajakava:

 • 10.-19. märts – katsetele registreerumine (sisseastumine.ee keskkonnas**)
 • 1. aprill kell 10-13 – ühiskatsed (hindame eesti keele, matemaatika, loodusteaduste ja võõrkeele baasteadmisi)
 • 12. aprill kell 14-17 – järeltesti aeg (mõjuval põhjusel põhitestist eemale jäänutele)
 • 24.-28. aprill – vestlused PERGi esimeseks eelistuseks märkinud õpilastega (hindame kooli eripära tundmist, väärtustele vastavust, sotsiaalseid oskusi ja õpimotivatsiooni)
 • 2. mai – vestluse tulemuste teatamine
 • 15.-23. mai – vabade kohtade olemasolul vestlused PERGi teiseks eelistuseks märkinud õpilastega
 • 16.-26. juuni – dokumentide esitamine


* Lisaks põhiõppekava gruppidele avame ühe grupi (18 õpilast) eesti keelt teise keelena õppijatele.
** Juhul kui õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevalt on vaja teha kohandusi sisseastumise korralduses, tuleb lisaks sisseastumine.ee keskkonnas registreerimist, saata erisuse kohaldamise vajadust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 19. märtsil 2023 aadressil ulvi.soomlais@perg.ee. Vastuvõtukomisjon teeb otsuse erisuste kohandamiseks esitatud dokumentide põhjal ja teavitab sellest õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast registreerimise tähtaja lõppu.

Info: 

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium

Registrikood: 7700266

Kolde puiestee 67a, Tallinn

2023 © Kõik õigused kaitstud. Loodud BigEye poolt – veebiarendus & kodulehed veebiarendus & kodulehed

Add Your Heading Text Here