Vastuvõtt G2 astmesse ehk 11. klassi

Vastuvõtt 2024/25. õppeaasta vabadele kohtadele klassiastmes G2 (11. klassi) on avatud 14. juunist 2024. 

 

G2 klassi õpilaskohale kandideerimiseks tuleb ajavahemikus 14.06–20.06 saata aadressile anne.reinkort@perg.ee järgmised dokumendid: 

  • G1/10. klassi klassitunnistus või õpinguraamatu väljavõte ning põhikooli lõputunnistuse koopia. NB! kõigi seni gümnaasiumi jooksul läbitud kursuste hinded peavad olema positiivsed.
  • Motivatsioonikiri, milles kandideerija põhjendab oma soovi asuda PERGi õppima (maksimaalselt 2 lk). 

 

Motivatsioonikirja lõpus esitada järgmised andmed õpilaskandidaadi kohta: 

  • Õpilase ees- ja perekonnanimi ja isikukood 
  • Õpilase meiliaadress ja telefoninumber 
  • Info seni õpitud võõrkeelte kohta 
  • Info seni õpitud matemaatika kursuste kohta (kitsas või lai) 
  • Lapsevanema või eestkostja andmed nimi ja meiliaadress

Vastuvõtukomisjon teeb esitatud dokumentide põhjal 21. juunil otsused vestlusvooru kutsumiseks. Vastuvõtukorra tingimustele vastavad kandidaadid kutsume vestlustele 25.-27. juunil.  

  

Pingerida vabadele kohtadele tekib kursusehinnete keskmise hinde ja sisseastumisvestluste tulemuste põhjal (mõlemal on võrdne osakaal). 

  

Vastuvõtuotsus tehakse G2 klassiastmesse kandideerivate õppijate osas 28.06.24 

Sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduge PERGi õppekorraldusjuht Anne Reinkorti poole anne.reinkort@perg.ee.

Dokumendid

Add Your Heading Text Here