Õppetöö

PERGis saad kvaliteetse laiapõhjalise gümnaasiumihariduse.

Lähtume riiklikust õppekavast, kuid oleme õppekava disaininud muutuva maailma vajadusi silmas pidades. Meie juures saab soovi korral minna valitud suunas süvitsi või hoopis eri suundi põimida.

 

PERGis saad oma õpitee ise disainida.

Iga õpilane valib igal aastal ühe valikmooduli ja kuni neli valikkursust. Valikmoodulid katavad kõiki suundi alates inseneeriast ja programmeerimisest psühholoogia ning teatrini. Täpsemalt loe meie valikmoodulite kohta siit.

 

PERGis õpid lahendama suuri väljakutseid.

Iga PERGi õpilane läbib tervikliku maailmahariduse mooduli, mille käigus õpitakse, kuidas lahendada keskkonnaprobleeme ja kuidas ehitada tugevat demokraatiat. Selleks, et hoida head vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning osata ennast hästi juhtuda, läbib iga PERGi õpilane ka ennastjuhtiva õppija mooduli.

 

PERGis õpime mõtestatult ja seostatult.

Meie õppekavas on lõimitud kultuuriteaduste tüvisammas, kus õpitakse koos üldajalugu, kirjandus-, kunsti- ja muusikaajalugu ning ühiskonnaõpetust. Samuti on tüvisambaks lõimitud keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia – ikka selleks, et tekiks terviklik ja seostatud loodusteaduslik maailmapilt.

 

PERGi õppeaasta algab sisseelamisprogrammiga.

Kümnenda klassi esimesed nädalad on kujundatud maailmaloo ja teadmiste teooria kursusteks, mille käigus õpime, kuidas elu ja õppimine PERGis käivad. Nii on uude kooli sisseelamine kõigi jaoks turvaline ja süsteemne. G2 õppeaasta alguses keskendume pikemalt uurimise ja teaduse teemadele ning loome tugeva põhja aasta lõpuks valmivale uurimis- või praktilisele tööle.

 

Iga PERGi õppija on toetatud.

Iga õppijat toetab mentor. Õppija ei ole oma valikutega üksi. Samuti on koolis kättesaadav nii psühholoogi kui ka õpilasnõustaja tugi.

 

PERGis on palju erinevaid keeli.

Meie õppetöö toimub eesti keeles või eesti viipekeeles. Samuti on võimalik õppida eesti keelt teise keelena.

Üldjuhul on PERGi õpilase A-võõrkeeleks inglise keel. B-võõrkeelena pakume vene, prantsuse, soome, rootsi, saksa ja hispaania keelt. Motiveeritud ja läbi mõeldud soovi korral saab 10. klassi alguses B-võõrkeelt ka vahetada.

C-võõrkeelena pakume 11. klassist väga palju erinevaid väiksemaid ja suuremaid keeli.

 

G1 (10. klassi) kohustuslikud kursused:

  • Sissejuhatavad kursused (maailmalugu ja teadmiste teooria) – 2 kursust
  • Loodusteaduste tüvisammas (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia lõimitult) – 6 kursust
  • Kultuuriteaduste tüvisammas (ajalugu, kirjandus, muusika, kunst ja ühiskonnaõpetus lõimitult) – 5,2 kursust
  • Matemaatika – 4,5 kursust
  • Keeled – 6 kursust
  • Suurte väljakutsete lahendamine / maailmaharidus – 3 kursust
  • Ennastjuhtiv õppija – 1 kursus
  • Liikumine – 2 kursust
  • Valikmoodul – 3 kursust
  • Valikaine – 1-3 kursust

Õpitee kujunemine

Õppekorraldus

Meie õppekorraldus on disainitud gümnaasiumiõpilase vajadustest lähtuvalt. 

 

Päevakava (E, T, K, R):
8.45-9.55 – 1. tund
10.05-11.15 – 2. tund
11.25-12.35 – 3. tund või iseseisev aeg ja lõuna*
12.35-13.45 – 4. tund või iseseisev aeg ja lõuna*
13.45-14.55 – 5. tund
15.05-16.15 – 6. tund

* Igal õppijal on 3. või 4. tund lõunapausiks ja iseseisvaks tööks või puhkamiseks vaba.

 

Valikainete ja -moodulite päeva kava (N):
8.45-11.15 (paaristund, 2 x 70 min)
11.15-12.30 – lõuna- ja logistikapaus
12.30-15.00 (paaristund, 2 x 70 min)

 

Õppeaasta 2023/2024 ajakava:
01.09 – kooliaasta avamine
04.09-24.11 – I trimester
27.11-08.03 – II trimester
11.03-31.05 – III trimester
03.06-07.06 – valikainete nädal
12.06 – õppeaasta lõpuaktus

* Iga trimestri viimased 3-5 päeva on nn vahenädal, mille jooksul käiakse õppekäikudel, konsultatsioonides ja sooritatakse arvestusi.

Valikmoodulite ja -ainete tunniplaan

Valikained ja valikmoodulid toimuvad neljapäeviti hommikusel ja pärastlõunasel ajal. Lisaks toimuvad neljapäeviti ka ABC-tugikursused matemaatikas ja keemias.

Järelevastamine

Eelregistreerimisega neljapäeviti kell 15.30.

Valikained teistes riigigümnaasiumites

PERGi õpilased saavad valida valikaineid ka teistest riigigümnaasiumitest. Registreerimine valikainetesse käib läbi eKooli.

TORGi valikained

MURGi valikained

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad

23.10-29.10 – sügisvaheaeg
21.12-07.01 – jõuluvaheaeg
26.02-01.03 – talvevaheaeg
22.04-28.04 – kevadvaheaeg
13.06-31.08 – suvevaheaeg

Add Your Heading Text Here