Valikmoodulid

Valikmoodul koosneb kolmest kursusest ja jookseb läbi aasta neljapäeviti 2×70 minutit. Valikmoodulite ja -ainete tunniplaan asub siin!

Mooduleid valides saab õpilane ehitada endale suuna, valides igal aastal samast valdkonnast veel mooduleid. Kui õpilane aga soovib enda huvisid avastada, võib igal aastal valida ka erinevatest valdkondades mooduleid (nt G1-s psühholoogia, G2-s inseneeria ja G3-s sisekaitse).

Õpigruppide arvud moodustatakse õpilaste huvidest lähtuvalt, kui õpilane ei pääse esimesena eelistatud moodulisse G1-s, saab seda valida ka G2-s. Teisel ja kolmandal õppeaastal moodulite valik suureneb. Lisaks moodulitele saab õpilane valida ka üksikuid valikaineid. Valikained on 2×70 minutit nädalas ühe trimestri jooksul.

Valikmoodulid 2023/2024. õppeaastal

 1. Sissejuhatus valdkonda
 2. Arhitekti elukutse
 3. Linnaruum ja suured protsessid

 

Arhitektuur on igal pool meie ümber – kodus, koolis, tänaval ja isegi metsas võid seda kohata. Tegemist on valdkonnaga, mis mõjutab meid igapäevaselt väga palju, kuid mida me teadlikult tähele ei pane.

 

Kolme kursuse jooksul saad teha palju erinevaid loovtöid (foto, video, visandamine, makett) ning arutleda aktuaalsete ruumi teemade üle. Külastada arhitektuuribüroosid, Arhitektuurimuuseumi, EKA arhitektuuriosakonda ja Tallinna Tehnika Kõrgkooli 3D laboreid.

Õppimine toimub vahetus keskkonnas, uusi teadmisi ammutame uurides koolimaja ja selle ümbrust ning ka kaugemat linnaruumi. Arhitektuur on valdkond, mis on seotud paljude teiste ainetega, seega aitab moodul sul terviklikku maailmapilti paremini luua. 

 

Õpetaja: Kadi Kriit (kunsti õpetaja)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Poliitilised ideoloogiad ja režiimid
 2. Eesti põhiseaduslik kord ja inimõigused
 3. Väitlus õigusküsimustes ning kohtusimulatsioon

 

Mooduli läbimine võimaldab õpilasel omandada baasteadmised poliitilistest ideoloogiatest, demokraatia toimimisest, Eesti põhiseaduslikust korrast, inimõigustest ning võistlevast kohtupidamisest. Moodul teeb selgeks, kuidas poliitilised ideed ühiskondi juhivad, millised vabadused ja õigused on inimesel ja kodanikul ja kuidas neid saab kasutada, millest koosneb Eesti põhiseadus ja kuidas see seostub rahvusvaheliselt kaitstud inimõigustega. Õppe käigus saavad õpilased väidelda olulistel õigusteemadel ning osaleda põnevas kohtusimulatsioonis, mille aluseks võetakse reaalsed juhtumid.  

 

Õpetaja: Sergei Metlev (Eesti ühiskonnategelane)

Toimumisaeg: Õhtu –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus IT-maailma
 2. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine
 3. Tarkvara analüüs ja testimine

 

“Disainmõtlemine infotehnoloogias” on põnev ja mitmekülgne moodul, mis tutvustab infotehnoloogia erinevaid valdkondi. Moodul hõlmab kasutajakeskset disaini, prototüüpimist ning tarkvara analüüsi ja testimist. Lisaks saavad õpilased esimese kursuse „Sissejuhatus IT-maailma“ raames kohtuda erinevate IT-spetsialistidega, kes avavad enda töö sisu. See moodul pakub praktilist õppimist, meeskonnatööd ja silmiavardavaid tegevusi, mis aitavad mõista, kuidas on võimalik infotehnoloogias karjääri teha.

 

Õpetaja: Geithy Plakk (haridustehnoloog ja informaatika õpetaja)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Usundiõpetus
 2. Rahutu mõte
 3. Eesti mõttelugu

 

Kas sind huvitavad vahel elu suured küsimused? Sa ei karda mõelda ja arutleda? Sind huvitab mida tähendab inimeseks olemine? Antud moodulis õpid tundma suurimaid religioone, nende kohta nii minevikus kui tänapäeval, ning saad tuttavaks erinevate filosoofiliste lähenemistega nii ülejäänud maailmas kui ka Eestis. 

 

Õpetajad: Jaak Juske (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), Liisi Keedus (TLÜ õppejõud), Paul Johannes Raud (TLÜ õppejõud)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Fotograafia
 2. Arvutigraafika
 3. Videograafia

 

Õpime nägema ja jäädvustama nii staatilist kui liikuvat pilti ehk uurime foto ja video loomist. Pilt ja kaader ütleb rohkem kui tuhat sõna. Kursusel praktiseeritakse kompositsiooni, valguse ja optikaga. Läbi foto ja kaameraobjektiivi uuritakse nii looduslikku- kui tehiskeskkonda. Õpitakse pildistamise- ja lühivideo loomise võtteid piiratud eelarve ja käepäraste vahenditega. Kursus sisaldab põnevaid iseseisvaid töid ja nende analüüse, et õpitut kohe ka igapäevaelus täiega ära kasutada! Kursusel tutvutakse digitaalse pildi- ja videotöötluse erinevate programmidega (peamiselt vabavaralised).

Videograafia mooduli peamiseks väljakutseks saab lühiloo jutustamine liikuva pildi kaudu (filmimine, monteerimine, digitaalne töötlus, produktsioon). Lisaks õpitakse audiovisuaalse lühiklipi (reklaamid, tutvustused jms) loomist (produtseerimine, filmimine, töötlemine) algtasemel.

 

Õpetaja: TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) õppejõud

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.30-11.00 (paaristund 2×70 min), Narva mnt 27

Moodulikaart asub siin!

 1. Seksuaalsus ja bioloogia
 2. Seksuaalsus ja psühholoogia
 3. Seksuaalsus ja kultuur

Seksuaalsus on inimkogemuse loomulik ja lahutamatu osa. Ehkki inimesed kogevad, mõtestavad, tunnetavad ja väljendavad seksuaalsust erinevalt, mõjutavad seksuaalne ja sooline identiteet ning seksuaalsed kogemused meid kõiki. Moodulis „Inimene ja seksuaalsus“ käsitletakse ja uuritakse seksuaalsuse erinevaid tahke nii üksikisiku kui ühiskonna perspektiivist.  

Uurime inimkeha ja anatoomiat, tunnete ja mõtete mõju seksuaalsusele ja seda, kuidas kultuur seksuaalsust ja seksuaalsus kultuuri kujundab.  

Õpetaja: Kristina Birk-Vellemaa (seksuaalhariduse ekspert)

Toimumisaeg: Õhtu –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus IT-maailma ja inseneeriasse
 2. Mehhatroonika
 3. Inseneeria ja tootmine

Moodul ühendab infotehnoloogia, mehaanika, elektroonika ja inseneeria maailmad üheks põnevaks tervikuks! Nende valdkondade lõimimine on muutunud tänapäeval üha olulisemaks. Heaks näiteks on erinevad robotid.  

 

Sissejuhatava kursuse fookus on karjäärivõimaluste ning nende valdkondade põhisõnavara tutvustamisel. Veidi suurem rõhk on infotehnoloogial. Mehhatroonika ja inseneeria kursuste käigus saad teadmisi mehaanikast, elektroonikast, programmeerimisest, automatiseerimisest, kontrollisüsteemidest ning projekteerimise ja disaini põhimõtetest. Õpid, kuidas kasutada edasijõudnud tööriistu ja tehnikaid, nagu 3D-modelleerimine, simulatsioonid, prototüüpimine ja testimine. Lisaks saad praktilise kogemuse erinevate andurite, mootorite ja mikrokontrolleritega. 

 

Valides selle mooduli, saad kogemuse kiiresti arenevas inseneeria valdkonnas, kus on nõutud interdistsiplinaarsed oskused. Osaled tõeliselt projektipõhisel õppel, kus saad rakendada oma teadmisi reaalsete probleemide lahendamisel. Lisaks arendad oma meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi ning loovust. 

Õpetajad: Rasmus Kits, Lauri Soosaar
Toimumisaeg: II trimester Hommik ja õhtu (4×70 min pausidega)

Moodulikaart asub siin!

 1. Joonistamine
 2. Maalimine läbi geomeetrilise ja ekspressiivse abstraheerimise
 3. Kompositsioon

Moodul pakub võimalust kunstiga praktiliseks tegelemiseks kogenud tegevkunstniku/kunstiõpetaja juhendamisel. Praktilised joonistus-, maali- ja graafikaülesanded seostuvad õppekäikudega ja enda ning kaaslaste tööde analüüsimisega, mis annab osalejale ülevaate praegu Eesti kaasaegses kunstis toimuvast ja aitab tajuda enda võimeid ja soove kunsti valdkonnas. Osalema on oodatud nii algajad huvilised kui varem kunstiga tegelenud, sest juhendamine on paljuski individuaalne ja ülesannete raskusaste sõltub grupi tasemest ja arengust. 

Õpetaja: Annika Tonts (Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja)

Toimumisaeg: Õhtu –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Inimene küberruumis
 2. Arvutid ja andmed
 3. Eetiline häkkimine

 

Moodul lahkab küberruumi kolme põhikomponenti – inimesed, arvutid ja äri (nii seaduslik kui ebaseaduslik) ning selgitab, kuidas nende kolme koosmõjul tekib „küberkaitse“ ning mis see kõik täpsemini on. Moodulis tuleb mitmeid tehnilisi ülesandeid, ning seda nii kaitsmise kui ka ründamise (ehk häkkimise) seisukohast. 

 

Õpetaja: Oliver Kikas (küberturvalisuse entusiast)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Mina, mu hääl ja tekst
 2. Improvisatsiooni-teater
 3. Meie etendus  

Kutsume noori endas avastama ja arendama näitlejameisterlikkust. Teatri roll üksikisiku ja ühiskonna valupunktide mõtestamisel on Eestis väga oluline. Mooduli kolm kursust loovad julguse ennast päriselt tundma õppida ja teiste ees laval olla. Töötame hääle, tekstide mõistmise, ühiskonna mõtestamise, detailide märkamise, impro-oskuste, lavalise liikumise ja etenduse korraldamisega ning avastame teatri kulissidetagust maailma. Moodul on mõeldud kõigile huvilistele olenemata tasemest, ei ole vaja eelteadmisi ega näitlemiskogemusi.  

Mooduli kõigi kursuste läbivad teemad on eneseanalüüs, impromängud, noorte jaoks päevakajaliste tekstide mõtestamine ja erinevad rollid teatrimaailmas. Esimesel kursusel tegeleme rohkem enda kui esineja leidmisega ning harjutame hääle kasutamist eri tekstide esitamisel. Teisel kursusel sukeldume impro-maailma: õpime märkama inimesi meie ümber ja ootamatutes olukordades sujuvalt hakkama saama. Mooduli viimasel kursusel toome lavale iseenda (lühi)lavastuse, et kõik õpitu ka praktikas läbi proovida. 

 

Õpetaja: Kaur Terep (vabakutseline näitleja)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Meediaoskuste stardipakett  
 2. Meediapraktika ja -eetika  
 3. Koolimeedia suurvormid  

Meediapraktika moodul sobib sulle nagu valatult kui  huvitud meedia eri külgedest, näiteks sõnast, pildist, videost, helist, inimeste mõjutamisest, eetikast või uurivast ajakirjandusest – ja tahad seda kõike sellel aastal läbi katsetada. Mooduli käigus õpitakse tundma meediamaailma ja ajakirjanduse põhitõdesid, sisuloome programme ja seda kõike võimaldavaid tehnoloogilisi lahendusi. Näiteks õpime kujundama mõjusaid plakateid, haaravaid insta-postitusi, ägedaid reklaamklippe, kirjutama mõtlemapanevaid artikleid, salvestama podcaste ja toetama üritusi heade valgus- ja helilahendustega. Koos luuakse PERGi koolimeedia visioon ja käivitatakse see eri vormides, näiteks sotsiaalmeedia, kampaaniate ja ürituste näol. Tehnilised eelteadmised ei ole olulised, tule õpime koos ja õpetame üksteisele!

Õpetaja: Eliisa Puudersell (eesti keele ja kirjanduse õpetaja), Dina Begic (sotsiaalained, maailmaharidus ja demokraatia juhtõpetaja), Agne Kosk (keeled ja radikaalsus juhtõpetaja)

Toimumisaeg: Õhtu –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Vaimse tervise toetamise meetodid
 2. Tervist toetav toitumine
 3. Tervist toetav kehaline koormus

 

Mooduli läbides omandatakse teadmised tervisest, kui tervikust. Õpilast toetatakse ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel, andes õppijale võimaluse tegeleda iseseisvalt tervise edendamisega lähtuvalt isiklikust tegevuskavast.  

 

Õpetajad: Maili Tirel (koolipsühholoog), Anu Luts (toitumisterapeut), Tatjana Jakovleva (personaaltreener)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Eesti loodus
 2. Põhja-Tallinna loodus
 3. 3-päevane matk

 

Looduse praktilise tundmise moodulis saad avastada looduse imelist mitmekesisust. Tegeled põhiliste looduse valdkondadega nagu taime- ja loomariik, pinnamood, mullastik, veestik, ilmastik ja palju muud. Meie kursustes on suur roll praktilistel tegevustel ja eksperimentidel, mille läbi saad ise kogeda looduse ilu või inimtegevusega kaasnevat valu. Anname sulle vajalikud oskused looduses käitumiseks ja toimetulekuks ning kinnistame mooduli jooksul saadud teadmisi 3.päevasel matkal. Lisaks meie entusiastlikele õpetajatele on moodulisse kaasatud mitmeid eksperte, näiteks ornitoloog, botaanik, loodusfotograaf. Nad inspireerivad sind avastama või süvendama oma loodushuvi. 

 

Moodul kestab 2.- 3.trimester

 

Õpetajad: Marion Villemson (keemia- ja bioloogiaõpetaja), Janett Perv (maailmahariduse ja geograafiaõpetaja), Laura Toots (kogukonnajuht ja loodusgiid), Leesi Peedumäe (juhtõpetaja ja loodusefänn)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min) II trimestril.

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus IT-maailma
 2. Programmeerimise algkursus
 3. Programmeerimise põhikursus

Kas olete valmis astuma põnevale teekonnale programmeerimise maailma? Mooduli eesmärk on anda teile oskused ja teadmised, mida vajate alustava arendajana.  

Esimeses kursuses „Sissejuhatus IT-maailma“ kohtute erinevate IT-spetsialistidega, kes avavad oma töö sisu. Saate suure pildi, mis rollid selles valdkonnas üldse on.  

Programmeerimise algkursusel keskendume võimsale Pythoni keelele. Uurite põhilisi programmeerimiskonstruktsioone, nagu muutujad, matemaatilised toimingud, loogilised avaldised, objektorientatsiooni põhitõed jpm. Süveneme ka testimisse, puhta koodi alustesse ja dokumentatsiooni. Kursusel saate praktilisi kogemusi reaalses maailmas. Probleeme lahendades ja algoritmide keerukusest aru saades täiustate oma programmeerimisoskusi. 

Programmeerimise põhikursuses sukeldute veebiarenduse maailma, keskendudes ASP.NETile, DevOpsile ja MVC-le. Samuti saate uurida C# keele eripära, puhta koodi põhitõdesid ja dokumenteerimistavasid.

Kuid see pole veel kõik! Usume tegutsedes õppimisse, nii et teil on võimalus teha koostööd meeskonnaprojektis ja luua veebirakendus. Selle kaudu saate väärtuslikke kogemusi ja arendate oskusi, mis on vajalikud pidevalt arenevas veebiarenduse valdkonnas silma paistmiseks.

Õpetaja: Aleks Moppel (paranormaalne progeja)

 

Toimumisaeg:  Õhtu –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min) 

Moodulikaart asub siin!

 1. Psühholoogia I: neuronist lühimäluni
 2. Psühholoogia II: isiksusest ärevuseni
 3. Sooritus-psühholoogia

Psühholoogia mooduli eesmärk on tutvustada õpilastele kõiki selle eriala tahke. Mooduli jooksul tutvume inimesega kogu tema hiilguses, kõige pisemast ajurakust kuni kõige keerukamate grupiprotsessideni ja õpime selle käigus praktilisi oskusi iseenda toetamiseks ja arendamiseks.  

Õpetaja: Maili Tirel (koolipsühholoog)

Toimumisaeg: Õhtu –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Põhja-Tallinna ajalugu ja giidindus
 2. Põhjamaade ajalugu
 3. Võrdlev Baltimaade ajalugu

Moodul annab ülevaate nii Eesti põhja- ja lõunanaabrite ajaloost kui ka nende mõjust Eesti kujunemisele, samuti kooli ümbruse, Põhja-Tallinna ajaloost. Põhiliselt keskendutakse Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja Taani ajaloole, kuid puudutatakse ka Soomet, Poolat, Venemaad ja Saksamaad. Lisaks tutvub õppija Norra ja Islandi ajalooga. Mooduli läbinu on saanud külastada erinevaid kohti, mis on erinevatel ajastutel olnud puutepunktideks eestlaste ning teiste käsitletavate rahvaste vahel. Mooduli käigus küsib õppija mitmeid kordi küsimust „Kuhu siis Eesti ikkagi kuulub?“. Õpilane töötab nii individuaalselt kui ka rühmas, keskendudes just teda enim huvitavatele alateemadele. 

Õpetajad: Jaak Juske (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), Dina Begic (juhtõpetaja ja ajaloofänn)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Elanikonna kaitse
 2. Pääste
 3. Korrektsioon (vanglateenistus)

Mooduli eesmärk on anda õpilastele baasteadmised laiapindsest riigikaitsest. Mooduli läbimise tulemil omandab õpilane teadmised, kuidas toime tulla erinevate kriiside ja päästesündmuste raames. Täiendavalt teab õpilane riigi karistuspoliitika põhieesmärke, oskab rakendada erinevat suhtlemispsühholoogiat erinevates konfliktiolukordades. 

Õpetajad: Kristian Sirp (MTÜ Rügement), Joonas Andessalu (MTÜ Rügement)

Toimumisaeg: Õhtu –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Ulmemaailma atlas
 2. Ulme ja inimhing ehk kuidas ulmest aru saada
 3. Probleemid ja lahendused ulmevõtmes

 

„Ulme ja ühiskond“ on moodul kõigile, kes tahaksid võtta aega, et süveneda läbi ühe kirjandus- ja filmižanri sellesse, kuhu meie ühiskond võib teel olla ja kuidas me seda mõtestada võiks. Mooduli põhifookus on teadusulmel (ing. k. science fiction), aga tuleb juttu ka kõigist muudest ulmežanritest. Lisaks aruteludele tehnoloogiast, keskkonna tuleviku väljavaadetest, ühiskondlikust ebavõrdsusest ja maavälisest elust, otsime ka vastuseid küsimusele, kuidas jääda ulmemaailmas inimeseks ja mida inimeseks olemine üldse tähendab.  

 

Moodulisse on oodatud kõik huvilised, nii lugemissõltlased kui suured mõtlejad kui tehnoloogiakriitikud kui tehnoloogiafännid kui ka need, kellel kasutatud kirjanduse raamatute analüüs alati väga konarlikult on läinud.   

 

Õppimist toetavad enamasti lühijutud ja filmid nii eesti- kui välismaistelt autoritelt, millest osa pakub välja õpetaja ning osa leiavad õpilased ise.  Mooduli töökeel on eesti keel, kuid kõigi filmide ja tekstide mõistmiseks peaks oskama ka piisavalt inglise keelt.   

 

Õpetaja: Agne Kosk (juhtõpetaja ning ulmefänn)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

Add Your Heading Text Here