Valikmoodulid

Valikmoodul koosneb kolmest kursusest ja jookseb läbi aasta neljapäeviti 2×70 minutit. Valikmoodulite ja -ainete tunniplaan asub siin!

Mooduleid valides saab õpilane ehitada endale suuna, valides igal aastal samast valdkonnast veel mooduleid. Kui õpilane aga soovib enda huvisid avastada, võib igal aastal valida ka erinevatest valdkondades mooduleid (nt G1-s psühholoogia, G2-s inseneeria ja G3-s sisekaitse).

Õpigruppide arvud moodustatakse õpilaste huvidest lähtuvalt, kui õpilane ei pääse esimesena eelistatud moodulisse G1-s, saab seda valida ka G2-s või G3-s. Enamus valikmoodulid on avatud G1-G3 õpilastele, mõned valikmoodulid vaid G2 ja/või G3 õpilastele. Igal õppeaastal võib täieneb valikmoodulite nimekiri. Lisaks moodulitele saab õpilane valida ka üksikuid valikaineid. Valikained on 2×70 minutit nädalas ühe trimestri jooksul.

Valikmoodulite nimekiri

 1. Sissejuhatus valdkonda
 2. Arhitekti elukutse
 3. Linnaruum ja suured protsessid

 

Arhitektuur on igal pool meie ümber – kodus, koolis, tänaval ja isegi metsas võid seda kohata. Tegemist on valdkonnaga, mis mõjutab meid igapäevaselt väga palju, kuid mida me teadlikult tähele ei pane.

 

Kolme kursuse jooksul saad teha palju erinevaid loovtöid (foto, video, visandamine, makett) ning arutleda aktuaalsete ruumi teemade üle. Külastada arhitektuuribüroosid, Arhitektuurimuuseumi, EKA arhitektuuriosakonda ja Tallinna Tehnika Kõrgkooli 3D laboreid. Õppimine toimub vahetus keskkonnas, uusi teadmisi ammutame uurides koolimaja ja selle ümbrust ning ka kaugemat linnaruumi. Arhitektuur on valdkond, mis on seotud paljude teiste ainetega, seega aitab moodul sul terviklikku maailmapilti paremini luua. 

 

Õpetaja: Kadi Kriit (kunsti õpetaja)

 

Toimumisaeg:

1. grupp Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

2. grupp Pärastlõuna kell12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Mehhatroonika II
 2. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine
 3. Sissejuhatus ehitusinseneeriasse

 

Moodul laiendab ja ühendab inseneeriat, mehhatroonikat ja IKT-d üldiselt ning annab sellele kõigele interdistsiplinaarse praktilise väljundi. Moodul on inspireeritud TalTechi projektist „Iseauto“, mis on innovatiivne ja tänapäevasel käsitlusel ning praktilisel väljundil baseeruv projekt inseneeria ja IKT valdkonnas. Mooduli kahe esimese kursuse käigus valmib käepäraste ja sobivate vahenditega Iseauto lihtsustatud kontseptsiooni rakendades autonoomselt liikuv sõiduk. Mooduli läbivaks filosoofiaks on ka uute keskkonnateadlikumate valikute tegemine kaasaegsete transpordiviiside kasutuselevõtul ning edasiarendamisel. Autonoomse sõiduki lähteülesanne on seotud maailmas tuntud valdkondliku võistlusalaga „Folkrace“. Sõidukil ja tema loomise tiimil on võimalik osaleda Eestis toimuval rahvusvahelisel robootikavõistlusel „Robotex International“.
Mooduli kolmas kursus tutvustab ehitusinseneeriat.
NB! Mooduli I ja II kursus toimuvad I trimestril , korraga 4×70 minutit. II trimestril selles valikmoodulis kursust ei ole.

 

Õpetaja: Rasmus Kits, Lauri Soosaar, Katrin Nele Mäger

Toimumisaeg:

I trimester: Hommik –  kell 8.45-11.15  ja pärastlõuna kell 12.30-15.00 (4×70 min)

III trimester: Hommik kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

1. Araabia keele tähestik ja Pärsia lahe riigid
2. Araabia keeles lihtsate tekstide lugemine ja
kirjutamine, Levanti riigid ja Jeemen
3. Araabia keele tekstid ja lihtsad luuletused,
Põhja-Aafrika riigid

 

Mooduli raames õpime araabia keelt lugema, kirjutama ja mõistma. Tutvume Araabia riikidega ning nende kultuuri ja ajalooga.

 

Õpetaja: Kristi Ockba

 

Toimumisaeg: 12:30 – 15:00 (pärastlõuna)

Moodulikaart asub siin!

 1. Poliitilised ideoloogiad ja režiimid
 2. Eesti põhiseaduslik kord ja inimõigused
 3. Väitlus õigusküsimustes ning kohtusimulatsioon

Mooduli läbimine võimaldab õpilasel omandada baasteadmised poliitilistest ideoloogiatest, demokraatia toimimisest, Eesti põhiseaduslikust korrast, inimõigustest ning võistlevast kohtupidamisest. Moodul teeb selgeks, kuidas poliitilised ideed ühiskondi juhivad, millised vabadused ja õigused on inimesel ja kodanikul ja kuidas neid saab kasutada, millest koosneb Eesti põhiseadus ja kuidas see seostub rahvusvaheliselt kaitstud inimõigustega. Õppe käigus saavad õpilased väidelda olulistel õigusteemadel ning osaleda põnevas kohtusimulatsioonis, mille aluseks võetakse reaalsed juhtumid.  

Õpetaja: Sergei Metlev (Eesti ühiskonnategelane)

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus IT-maailma
 2. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine
 3. Tarkvara analüüs ja testimine

 

“Disainmõtlemine infotehnoloogias” on põnev ja mitmekülgne moodul, mis tutvustab infotehnoloogia erinevaid valdkondi. Moodul hõlmab kasutajakeskset disaini, prototüüpimist ning tarkvara analüüsi ja testimist. Lisaks saavad õpilased esimese kursuse „Sissejuhatus IT-maailma“ raames kohtuda erinevate IT-spetsialistidega, kes avavad enda töö sisu. See moodul pakub praktilist õppimist, meeskonnatööd ja silmiavardavaid tegevusi, mis aitavad mõista, kuidas on võimalik infotehnoloogias karjääri teha.

 

Õpetaja: Kethmar Salumets (tarkvarainsener, DeveloperHabits blogija)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

 

Moodulikaart asub siin!

 1. Usundiõpetus
 2. Rahutu mõte
 3. Eesti mõttelugu

 

Kas sind huvitavad vahel elu suured küsimused? Sa ei karda mõelda ja arutleda? Sind huvitab mida tähendab inimeseks olemine? Antud moodulis õpid tundma suurimaid religioone, nende kohta nii minevikus kui tänapäeval, ning saad tuttavaks erinevate filosoofiliste lähenemistega nii ülejäänud maailmas kui ka Eestis. 

 

Õpetajad: Jaak Juske (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), Liisi Keedus (TLÜ õppejõud), Paul Johannes Raud (TLÜ õppejõud)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Fotograafia
 2. Arvutigraafika
 3. Videograafia

Õpime nägema ja jäädvustama nii staatilist kui liikuvat pilti ehk uurime foto ja video loomist. Pilt ja kaader ütleb rohkem kui tuhat sõna. Kursusel praktiseeritakse kompositsiooni, valguse ja optikaga. Läbi foto ja kaameraobjektiivi uuritakse nii looduslikku- kui tehiskeskkonda. Õpitakse pildistamise- ja lühivideo loomise võtteid piiratud eelarve ja käepäraste vahenditega. Kursus sisaldab põnevaid iseseisvaid töid ja nende analüüse, et õpitut kohe ka igapäevaelus täiega ära kasutada! Kursusel tutvutakse digitaalse pildi- ja videotöötluse erinevate programmidega (peamiselt vabavaralised).

Videograafia mooduli peamiseks väljakutseks saab lühiloo jutustamine liikuva pildi kaudu (filmimine, monteerimine, digitaalne töötlus, produktsioon). Lisaks õpitakse audiovisuaalse lühiklipi (reklaamid, tutvustused jms) loomist (produtseerimine, filmimine, töötlemine) algtasemel.

Õpetaja: TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) õppejõud

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min), Narva mnt 27

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus helitehnikasse
 2. Sissejuhatus videotehnikasse
 3. Helitöötlus, – süntees ja helikujunduse alused

 

Mooduli läbimine annab õpilasele baastasandil arusaamise praktilisest helitehnikast ning signaali liikumisest, põhiteadmisted videokunsti ning kaameraga opereerimise valdkonnas ja esimese kokkupuute helidisaini ning -sünteesi võtetega.

 

Õppe käigus kasutame järgmisi õppeviise:
● loengud
● praktiline individuaalne töö tunnis
● iseseisev töö
● kollektiivne arutelu õpitud teemadel

 

Õpetaja: Andres Olema (MUBA), Rene Keldo

 

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min), 

Moodulikaart asub siin!

 1. Seksuaalsus ja bioloogia
 2. Seksuaalsus ja psühholoogia
 3. Seksuaalsus ja kultuur

Seksuaalsus on inimkogemuse loomulik ja lahutamatu osa. Ehkki inimesed kogevad, mõtestavad, tunnetavad ja väljendavad seksuaalsust erinevalt, mõjutavad seksuaalne ja sooline identiteet ning seksuaalsed kogemused meid kõiki. Moodulis „Inimene ja seksuaalsus“ käsitletakse ja uuritakse seksuaalsuse erinevaid tahke nii üksikisiku kui ühiskonna perspektiivist.  

Uurime inimkeha ja anatoomiat, tunnete ja mõtete mõju seksuaalsusele ja seda, kuidas kultuur seksuaalsust ja seksuaalsus kultuuri kujundab.  

Õpetaja: Kristina Birk-Vellemaa (seksuaalhariduse ekspert)

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Itaalia keel ja kultuur I
 2. Itaalia keel ja kultuur II
 3. Itaalia keel ja kultuur III

 

Ciao a tutti! Mis on dolce vita saladus ja kuidas otsustada gelato või pasta kvaliteedi üle? Miks kõik teed viivad Rooma? Kui soovid oma kiirelt kulgevasse ja (olgem ausad) pigem pimedasse kooliaastasse veidi vahemerelist päikesepaistet ja dolce far niente (it. k. magus tegevusetus) hõngu, on itaalia keele ja kultuuri valikkursus ilmselt midagi Sulle! Mõtlikult espressot limpsima me siiski ei jää, vaid püüdleme ikka selle poole, et (järgmisel) Itaalia-reisil suudaksid kohalikus keeles midagi ära teha. 

 

Õpetaja: Anu Lutsepp

 

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

 

‘Moodulikaart valmimisel!

 1. Mehhatroonika I
 2. Inseneeria ja tootmine
 3.  Targa maja lahendused

 

Moodul ühendab infotehnoloogia, mehaanika, elektroonika ja inseneeria maailmad üheks põnevaks tervikuks! Nende valdkondade lõimimine on muutunud tänapäeval üha olulisemaks. Heaks näiteks on erinevad robotid.

Mehhatroonika ja inseneeria kursuste käigus saad teadmisi mehaanikast, elektroonikast, programmeerimisest, automatiseerimisest, kontrollisüsteemidest ning projekteerimise ja disaini põhimõtetest. Õpid, kuidas kasutada edasijõudnud tööriistu ja tehnikaid, nagu 3D-modelleerimine, simulatsioonid, prototüüpimine ja testimine. Lisaks saad praktilise kogemuse erinevate andurite, mootorite ja mikrokontrolleritega.

Valides selle mooduli, saad kogemuse kiiresti arenevas inseneeria valdkonnas, kus on nõutud interdistsiplinaarsed oskused. Osaled tõeliselt projektipõhisel õppel, kus saad rakendada oma teadmisi reaalsete probleemide lahendamisel. Lisaks arendad oma meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi ning loovust.

 

Õpetajad: Rasmus Kits, Lauri Soosaar
Toimumisaeg: G1 Hommik 8.45-11.15 (2×70 min pausidega), G2 pärastlõuna 12.30-15.00 (2×70 min pausidega)

Moodulikaart asub siin!

 1. Korean language and culture I
 2. Korean language and culture II
 3. Korean language and culture III

In this course, students learn about the Korean language and culture, covering aspects such as language basics, history, and traditions. Through this, students enhance their language skills and gain a deeper understanding of Korean culture. This module will improve intercultural awareness and appreciation for cultural diversity.

 

Õpetajad: Youngju Kim

Toimumisaeg: 12.30-15.00

Moodulikaart asub siin!

 1. Joonistamine
 2. Maalimine
 3. Kompositsioon

 

Moodul pakub võimalust kunstiga praktiliseks tegelemiseks kogenud tegevkunstniku/kunstiõpetaja juhendamisel. Praktilised joonistus-, maali- ja graafika ülesanded seostuvad õppekäikudega ja enda ning kaaslaste tööde analüüsimisega, mis annab osalejale ülevaate praegu Eesti kaasaegses kunstis toimuvast ja aitab tajuda enda võimeid ja soove kunsti valdkonnas. Osalema on oodatud algajad huvilised, kel soov õppida klassikalisi joonistus- ja maalitehnikaid, kompositsiooni loomise meetodeid ja kunstilise kujundi kaudu kompositsioonide loomist. Juhendamine on paljuski individuaalne ja ülesannete raskusaste sõltub grupi tasemest ja arengust, kuid igaühel on võimalus avastada enda tugevusi ja võimalusi kunstiga edasi tegelemiseks. Moodul aitab ette valmistuda edasiõppimiseks kunsti ja kujundamisega seotud erialadel ning peale selle läbimist võimaluse jätkata “Kunst edasijõudnutele” moodulis.

 

Õpetajad: Annika Tonts

Toimumisaeg: Hommik kell 8.45-11.15 (2×70 min paaristund)

Moodulikaart asub siin!

 1. Kujund, värv ja joon kompositsioonis
 2. Inimese kujutamine
 3. Teemapõhised kompositsioonilahendused 

 

Moodul pakub võimalust kunstiga praktiliseks tegelemiseks kogenud tegevkunstniku/kunstiõpetaja juhendamisel. Praktilised joonistus-, maali- ja graafika ülesanded seostuvad õppekäikudega ja enda ning kaaslaste tööde analüüsimisega, mis annab osalejale ülevaate praegu Eesti kaasaegses kunstis toimuvast ja aitab tajuda enda võimeid ja soove kunsti valdkonnas. Osalema on oodatud juba kunstiga varem tegelenud huvilised (kunsti süvaõppega põhikoolis, kunsti huvikoolis või “Kunst algajatele moodulis” osalenud), kel soov edasi arendada joonistus- ja maalioskusi ja kunstilise kujundi kaudu kompositsioonide loomist. Juhendamine on paljuski individuaalne ja ülesannete raskusaste sõltub grupi tasemest ja arengust, kuid igal huvilisel on võimalus avastada enda tugevusi ja võimalusi kunstiga edasi tegelemiseks. Moodul aitab ette valmistuda edasiõppimiseks kunsti ja kujundamisega seotud erialadel. 

 

Õpetaja: Annika Tonts (Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja)

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Inimene küberruumis
 2. Arvutid ja andmed
 3. Eetiline häkkimine

Moodul lahkab küberruumi kolme põhikomponenti – inimesed, arvutid ja äri (nii seaduslik kui ebaseaduslik) ning selgitab, kuidas nende kolme koosmõjul tekib „küberkaitse“ ning mis see kõik täpsemini on. Moodulis tuleb mitmeid tehnilisi ülesandeid, ning seda nii kaitsmise kui ka ründamise (ehk häkkimise) seisukohast. 

Õpetaja: Oliver Kikas (küberturvalisuse entusiast)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

 

Moodulikaart asub siin!

1. Majanduse alused
2. Ettevõtlikkus elus ja äris
3. Teooriast praktikasse- äriplaani koostamine ja esitlemine

 

Mooduli eesmärk on anda õppijatele ülevaade majanduse toimemehhanismidest ja sellest, milliseid valikuid ja otsuseid igal inimesel kodaniku, palgatöötaja ja/või ettevõtjana oma elus teha tuleb. Moodul avab arusaama sellest, mida tähendab ettevõtlik olemine ning pakub võimalusi ettevõtlikkuse avastamiseks ja arendamiseks iseendas koos praktiliste teadmiste ja oskustega endale huvipakkuva projekti/(äri)idee kavandamiseks.

 

Õpetaja: Gertrud Kasemaa

Toimumisaeg: Pärastlõuna kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus tervishoiusüsteemi
 2. Anatoomia
 3. Haiguste ennetamine ja esmaabi 

 

Mõtle tulevikule oma tervise hoidmisel ja teiste abistamisel! Tere tulemast meie põnevasse meditsiini valikmoodulisse.
Kas oled alati imetlenud inimese keha keerukust? Huvitunud sellest, kuidas haigusi ennetada ja tervist edendada? Või unistanud põnevast karjäärist meditsiinivaldkonnas?
Meie moodul annab sulle ainulaadse võimaluse sukelduda inimkeha saladustesse, õppida tundma erinevaid haigusi ning omandada oskusi esmaabi osutamiseks igapäevaelus.
Selle kursuse läbimine mitte ainult ei avarda sinu teadmisi ja arusaamist inimkeha toimimisest, vaid võib avada ka uksi põnevale karjäärile meditsiinivaldkonnas. Kas sa unistad saada arstiks, õeks, laboritehnikuks või mõneks muuks tervisevaldkonna spetsialistiks? Tahad teada, kuidas nende elu päriselt käib?
Liitu meiega ning tee esimene samm oma tuleviku suunas meditsiinivaldkonnas.

 

Õpetaja: Elary Kullamäe

Toimumisaeg: Hommik– 8.45-11.15 ((paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Üldine keemia
 2. Füüsikaline keemia
 3. Elu keemia

Keemia süvamooduli eesmärgiks on laiendada põhikursustelt saadud teadmistepagasit, pakkudes loodus- ja reaalvaldkonnast huvitatud õpilastele pingutust lähima arengu tsoonis. Lisaks on mooduli kursused toeks olümpiaadideks ning ka arstiteaduskonna sisseastumiseksamiteks valmistumisel.
Mooduli 1. ja 2. kursus on kokku kombineeritud riikliku õppekava keemia valikkursustest „Elementide keemia“, „Keemia alused II“ ja „Keemiliste protsesside seaduspärasused“. 3. kursus on riikliku õppekava keemia valikkursus „Elu keemia“.

Õpetaja: Marion Villemson

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Üldine keemia
 2. Kosmoloogia
 3. Füüsika ja tehnika I

 

Moodul on mõeldud füüsikahuvi laiendamiseks ning süvendamiseks. Käsitletakse teemasid, mis sellises mahus ja sügavuses kohustuslikku kavva ei mahu. Ühtlasi annab moodul vajalikke lisateadmisi, kui soovitakse minna edasi õppima füüsikaga seotud eriala, näiteks inseneeriat. Kuna füüsikaõpingud on tihti tihedalt seotud ka keemiaga, on esimene kursus just sellele pühendatud.

 

Õpetaja: PERGi õpetajad

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus dramaturgiasse: näidendi kirjutamise põhitõed
 2. Sissejuhatus lavastamisse: töö näitleja ja tekstiga
 3. Lavastuse kokkupanek ja etendamine

 

Kolme kursuse jooksul saab õpilane nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised dramaturgiast, lavastamisest ja kriitiku tööst. Mooduli raames teeme me koostööd VAT teatriga, aga ka teiste etendusasutuste ja oma ala professionaalidega. Moodul annab õpilastele võimaluse katsetada kätt nii loovkirjutamises, teksti lavale toomises, kui ka etenduste ja tekstide analüüsis.

 

Õpetaja: Eliise Künnis (lavastaja ja lavastuskorraldaja haridusega), Mihkel Seeder (VAT teatri dramaturg), Piret Soosaar-Maiberg (haridustegevuste juht), Margo Teder (VAT teatri lavastaja ja näitleja)

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Mina, mu hääl ja tekst
 2. Improvisatsiooni-teater
 3. Meie etendus  

Kutsume noori endas avastama ja arendama näitlejameisterlikkust. Teatri roll üksikisiku ja ühiskonna valupunktide mõtestamisel on Eestis väga oluline. Mooduli kolm kursust loovad julguse ennast päriselt tundma õppida ja teiste ees laval olla. Töötame hääle, tekstide mõistmise, ühiskonna mõtestamise, detailide märkamise, impro-oskuste, lavalise liikumise ja etenduse korraldamisega ning avastame teatri kulissidetagust maailma. Moodul on mõeldud kõigile huvilistele olenemata tasemest, ei ole vaja eelteadmisi ega näitlemiskogemusi.  

Mooduli kõigi kursuste läbivad teemad on eneseanalüüs, impromängud, noorte jaoks päevakajaliste tekstide mõtestamine ja erinevad rollid teatrimaailmas. Esimesel kursusel tegeleme rohkem enda kui esineja leidmisega ning harjutame hääle kasutamist eri tekstide esitamisel. Teisel kursusel sukeldume impro-maailma: õpime märkama inimesi meie ümber ja ootamatutes olukordades sujuvalt hakkama saama. Mooduli viimasel kursusel toome lavale iseenda (lühi)lavastuse, et kõik õpitu ka praktikas läbi proovida. 

 

Õpetaja: Kaur Terep (vabakutseline näitleja)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Politsei ja piirivalve üldkursus
 2.  Politsei
 3. Piirivalve  

 

Mooduli kursused lähtuvad Sisekaitseakadeemia poolt välja töötatud õppekavast ning tunde viiakse läbi koostöös Politsei ja Piirivalveameti ametnikega.
Kolme kursuse jooksul saab õppija ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti ülesehitusest, antud valdkondi reguleerivatest õigusaktidest, rahvusvahelisest koostööst ning hea ülevaate sellest, milliste ülesannetega tegeleb politsei ja piirivalve.

 

NB! Antud mooduli läbijad kohustuvad kevadel lisaks läbima valikkursusena arvestatava kahepäevase “Politsei ja piirivalve õppelaagri”, kus käsitletakse teemasid: riviõpe, füüsiline ettevalmistus, relvaõpe, kriminaalpolitsei töövaldkond, korrakaitsepolitsei töövaldkond, iseseisva ülesandena oma elukoha seisundi hindamine võimaliku kuritegeliku ründe vähendamiseks.
Antud valikmooduli ja kahepäevase laagri läbinud õppija saab Sisekaitseakadeemia tunnistuse, mis annab antud asutusse kandideerimisel lisapunkte.

 

Õpetaja: Sisekaitseakadeemia

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Vaimse tervise toetamise meetodid
 2. Tervist toetav toitumine
 3. Tervist toetav kehaline koormus

Mooduli läbides omandatakse teadmised tervisest, kui tervikust. Õpilast toetatakse ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel, andes õppijale võimaluse tegeleda iseseisvalt tervise edendamisega lähtuvalt isiklikust tegevuskavast.  

Õpetajad: Maili Tirel (koolipsühholoog), Anu Luts (toitumisterapeut), Tatjana Jakovleva (personaaltreener)

Toimumisaeg: G1 hommikul –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min), G2 pärastlõunal –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min) 

Moodulikaart asub siin!

 1. Eesti loodus
 2. Põhja-Tallinna loodus
 3. 3-päevane matk

Looduse praktilise tundmise moodulis saad avastada looduse imelist mitmekesisust. Tegeled põhiliste looduse valdkondadega nagu taime- ja loomariik, pinnamood, mullastik, veestik, ilmastik ja palju muud. Meie kursustes on suur roll praktilistel tegevustel ja eksperimentidel, mille läbi saad ise kogeda looduse ilu või inimtegevusega kaasnevat valu. Anname sulle vajalikud oskused looduses käitumiseks ja toimetulekuks ning kinnistame mooduli jooksul saadud teadmisi 3.päevasel matkal. Lisaks meie entusiastlikele õpetajatele on moodulisse kaasatud mitmeid eksperte, näiteks ornitoloog, botaanik, loodusfotograaf. Nad inspireerivad sind avastama või süvendama oma loodushuvi. 

Mooduli 1. kursus toimub I trimestril, 2. ja 3. kursus III trimester

Õpetajad: Marion Villemson (keemia- ja bioloogiaõpetaja), Janett Perv (maailmahariduse ja geograafiaõpetaja), Laura Toots (kogukonnajuht ja loodusgiid), Leesi Peedumäe (juhtõpetaja ja loodusefänn)

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min) .

Moodulikaart asub siin!

 1. Sissejuhatus IT-maailma
 2. Programmeerimise algkursus
 3. Programmeerimise põhikursus

 

Kas olete valmis astuma põnevale teekonnale programmeerimise maailma? Mooduli eesmärk on anda teile oskused ja teadmised, mida vajate alustava arendajana.  

Esimeses kursuses „Sissejuhatus IT-maailma“ kohtute erinevate IT-spetsialistidega, kes avavad oma töö sisu. Saate suure pildi, mis rollid selles valdkonnas üldse on.  

Programmeerimise algkursusel keskendume võimsale Pythoni keelele. Uurite põhilisi programmeerimiskonstruktsioone, nagu muutujad, matemaatilised toimingud, loogilised avaldised, objektorientatsiooni põhitõed jpm. Süveneme ka testimisse, puhta koodi alustesse ja dokumentatsiooni. Kursusel saate praktilisi kogemusi reaalses maailmas. Probleeme lahendades ja algoritmide keerukusest aru saades täiustate oma programmeerimisoskusi. 

Programmeerimise põhikursuses sukeldute veebiarenduse maailma, keskendudes ASP.NETile, DevOpsile ja MVC-le. Samuti saate uurida C# keele eripära, puhta koodi põhitõdesid ja dokumenteerimistavasid.

Kuid see pole veel kõik! Usume tegutsedes õppimisse, nii et teil on võimalus teha koostööd meeskonnaprojektis ja luua veebirakendus. Selle kaudu saate väärtuslikke kogemusi ja arendate oskusi, mis on vajalikud pidevalt arenevas veebiarenduse valdkonnas silma paistmiseks.

 

Õpetaja: Aleks Moppel (paranormaalne progeja)

Toimumisaeg:  Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min) 

Moodulikaart asub siin!

1. React.js veebilehe tegemine
2. .NET veebirakenduse tegemine
3. Retromängu loomine

 

Mooduli eesmärk on anda teile oskused ja teadmised, mida vajate alustava arendajana.
Programmeerimise jätkumoodulis sukeldute veebiarenduse maailma, keskendudes rakenduste frontend-lahendustele, React-äppidele, JavaScriptile, ja MVC-le. Samuti saate uurida C# keele eripära, puhta koodi põhitõdesid ja dokumenteerimistavasid.
Kuid see pole veel kõik!
Teil on võimalus teha koostööd meeskonnaprojektis ja luua veebirakendusi ning mänge. Selle kaudu saate väärtuslikke kogemusi ja arendate oskusi, mis on vajalikud pidevalt arenevas veebiarenduse valdkonnas silma paistmiseks. Lisaks sellele tutvute ja puutute kokku arendajatele vajalikke teadmistega riistvarast.

 

Õpetaja: Aleks Moppel (paranormaalne progeja)

Toimumisaeg:  Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min) 

Moodulikaart asub siin!

 1. Psühholoogia I: neuronist lühimäluni
 2. Psühholoogia II: isiksusest ärevuseni
 3. Sooritus-psühholoogia

 

Psühholoogia mooduli eesmärk on tutvustada õpilastele kõiki selle eriala tahke. Mooduli jooksul tutvume inimesega kogu tema hiilguses, kõige pisemast ajurakust kuni kõige keerukamate grupiprotsessideni ja õpime selle käigus praktilisi oskusi iseenda toetamiseks ja arendamiseks.  

 

Õpetaja: Maili Tirel (koolipsühholoog)

Toimumisaeg: G1 hommikul –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min), G2 pärastlõunal –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min) 

Moodulikaart asub siin!

 1. Põhja-Tallinna ajalugu ja giidindus
 2. Põhjamaade ajalugu
 3. Võrdlev Baltimaade ajalugu

 

Moodul annab ülevaate nii Eesti põhja- ja lõunanaabrite ajaloost kui ka nende mõjust Eesti kujunemisele, samuti kooli ümbruse, Põhja-Tallinna ajaloost. Põhiliselt keskendutakse Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja Taani ajaloole, kuid puudutatakse ka Soomet, Poolat, Venemaad ja Saksamaad. Lisaks tutvub õppija Norra ja Islandi ajalooga. Mooduli läbinu on saanud külastada erinevaid kohti, mis on erinevatel ajastutel olnud puutepunktideks eestlaste ning teiste käsitletavate rahvaste vahel. Mooduli käigus küsib õppija mitmeid kordi küsimust „Kuhu siis Eesti ikkagi kuulub?“. Õpilane töötab nii individuaalselt kui ka rühmas, keskendudes just teda enim huvitavatele alateemadele. 

 

Õpetajad: Jaak Juske (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), Dina Begic (juhtõpetaja ja ajaloofänn)

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Religioon kui konfliktide põhjustaja
 2. Riigikaitse teooria
 3. Riigikaitse laager

 

 

NB! Riigikaitse mooduli valijad ei pea läbima PERGi põhiõppekavas ette nähtud kursust “Riigikaitse teooria”, kuna läbivad selle antud mooduli raames.

Mooduli eesmärk on anda õpilastele baasteadmised riigikaitsest. Moodul annab ülevaate sõjaliste konfliktide tekkepõhjustest, eesti sõjaajaloost ja riigikaitse korraldusest. Mooduli käigus saab õpilane praktilise kogemuse elust sõdurina osaledes praktilises õppes sama varustusega nagu kaitseväe sõdur või kaitseliitlane.

 

Õpetajad: MTÜ Rügement

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 

 1. Ristmeedia-mis, miks ja kuidas
 2. Meedia
 3. Ajakirjandus

 

Moodul on suunatud neile, kes on huvitatud meediast nii tarbijana kui sisuloojana. Lähema vaatluse all on meedia kui produktsioon, ristmeedia olemus ja selle loomise võimalused ning ajakirjandus kui meediaruum – selle tootmine ja tarbimine.
Kursuse eesmärk on tõsta teadlikkust tänapäeva meedia erinevatest vormidest ning tootmisvõimalustest. Omandada praktilisi oskusi nii produktsioonis kui ka meedia sisu loomises ning arendada sealjuures kriitilist mõtlemist.
Iga kursus lõpeb praktilise iseseisva- või grupitööga, mida viimasel päeva esitletakse. 

 

Õpetajad: BFMi õppejõud

Toimumisaeg ja koht: Hommik 8.45-11.14, BFM, Narva mnt 27

Moodulikaart asub siin!

 1. Korrektsioon (vanglateenistus)
 2. Pääste
 3. Elanikonna kaitse

 

Mooduli eesmärk on anda õpilastele baasteadmised laiapindsest riigikaitsest. Mooduli läbimise tulemil omandab õpilane teadmised, kuidas toime tulla erinevate kriiside ja päästesündmuste raames. Täiendavalt teab õpilane riigi karistuspoliitika põhieesmärke, oskab rakendada erinevat suhtlemispsühholoogiat erinevates konfliktiolukordades. 

 

Õpetajad: Kätriin Saarma SKA, Kristian Sirp (MTÜ Rügement), 

Toimumisaeg: Pärastlõuna –  kell 12.30-15.00 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Taani keel A1.1. Heaolu ja hygge
 2. Taani keel A1.2. Traditsioonid ja kultuur. 
 3. Taani keel A2.1. Arhitektuur, disain, linnaruum

 

Hej! Vil du gerne lære at tale dansk og få mere at vide om dansk måde at være på? Og hvordan udtaler man fx rødgrød med fløde?
Kui sa praegu veel neist taanikeelsetest lausetest aru ei saanud, siis üsna varsti kursuse jooksul juba saad ja oskad neid ka välja öelda. 😊

Taani keele ja kultuuri valikmoodul pakub võimaluse jõuda õppeaasta jooksul taani keeles A2 taseme keskele. Kasutame õppematerjali komplekti Danish to go, mis koosneb veebiharjutustest, õpikust ja klassitöö raamatust. Tegeleme nii suulise kui kirjaliku eneseväljendusega ja pöörame erilist tähelepanu hääldusele.

Lisaks praktilisele keeleõppele õpid kursusel taani keelt ja olemise viisi tundma kultuuri kaudu. Uurime näiteks, miks on taanlased pikka aega olnud maailmas üks kõige õnnelikumaid rahvaid, millistel väärtustel põhineb Taani heaoluühiskond ja kuidas see muuhulgas keeles kajastub. Kuidas on taani keel seotud teiste Põhjamaade keeltega? Mis väärtuseid kannavad taani arhitektuur ja disain ning Eestiski eeskujuks võetavad linnaruumi kujundamise põhimõtted? Uurime keelt ja kultuuri taani traditsioonide, muusika, kirjanduse, filmi ja kunsti ning aktuaalsete päevakajaliste sündmuste kaudu.

Sinul õppijana on samuti võimalik kurusel käsitletavaid kultuuriteemasid soovitada ja valida oma huvist lähtuvalt.

Esimesel kursusel on suurem rõhk praktilise keeleoskuse omandamisel, et oleks kursuse edenedes võimalik järjest rohkem taanikeelseid allikmaterjale kasutada

 

Õpetajad: Merike Jürna, 

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Vastupidavus ja selle arendamine
 2. Jõutreeningu alused
 3. Treeningutest taastumine, liikuvuse arendamine, jooga.

 

Mooduli läbides omandatakse teadmised mitmekülgse treeningu olemusest ning füsioloogiast, tuues välja 3 olulist osa: vastupidavus, jõud ning liikuvus/painduvus/treeningutest taastumine. 

 

Õpetajad: Maarja Jõgi

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

 1. Ulmemaailma atlas
 2. Ulme ja inimhing 
 3. Ulme ja ühiskond

 

 

„Ulme ja ühiskond“ on moodul kõigile, kes tahaksid võtta aega, et süveneda läbi ühe kirjandus- ja filmižanri sellesse, kuhu meie ühiskond võib teel olla ja kuidas me seda mõtestada võiks. Kursuse põhifookus on teadusulmel (ing. k. science fiction) ja selle lähižanritel, aga tuleb juttu ka kõigest muust ulmelisest. Lisaks aruteludele tehnoloogiast, keskkonna tuleviku väljavaadetest, ühiskondlikust ebavõrdsusest ja maavälisest elust, otsime ka vastuseid küsimusele, kuidas jääda ulmemaailmas inimeseks ja mida inimeseks olemine üldse tähendab.

Kursusele on oodatud kõik huvilised, nii lugemissõltlased kui suured mõtlejad kui tehnoloogiakriitikud kui tehnoloogiafännid kui ka need, kellel kasutatud kirjanduse raamatute analüüs alati väga konarlikult on läinud. Tundides saab kõige üle arutada ja teoste mõistmiseks palju vajalikke tööriistu.

Õppimist toetavad lühijutud, raamatud, filmid, sarjad, teatriskäigud, näitusekülastused ja palju muud põnevat.

Kursuse töökeel on eesti keel, kuid kõigi filmide ja tekstide mõistmiseks peaks oskama ka piisavalt inglise keelt.

 

Õpetaja: Agne Kosk

Toimumisaeg: Hommik –  kell 8.45-11.15 (paaristund 2×70 min)

Moodulikaart asub siin!

Add Your Heading Text Here