Vastuvõtt G1 ehk 10. klassi

Tähelepanu! Riigigümnaasiumide ühiskatsed on sellel õppeaastal juba toimunud. Kui peaks õppekohti vabanema, anname lisakonkursist märku kooli kodulehel.

 

Koolikoha pakkumise vastu võtnud õpilaste dokumentide esitamine toimub 16.-26. juunini sisseastumine.ee keskkonnas.

 

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

 • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 • 9. klassi lõputunnistus või väljavõte õpilasraamatust;
 • digiallkirjastatud vanema või hooldaja avaldus õpilase gümnaasiumisse vastu võtmiseks.

 

Vastuvõtutingimused:

 • Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse sisseastumistestide ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel.
 • Pingerea moodustamisel arvestatakse testi tulemust 50% ja vestluse tulemust 50%.
 • Õpilast ei kutsuta sisseastumistestile, kui tal on 9. klassi klassitunnistusel mitterahuldav hinne / mitterahuldavad hinded.
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilane on mõnes vastuvõtutesti osas (eesti keel, matemaatika, loodusteadused, inglise keel) või vestlusel saanud vähem kui 50% punktidest.
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilase üheksanda klassi tunnistusel on mõni mitterahuldav hinne või põhikooli lõpueksami tulemus on vähem kui 50%.

Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord on pikemalt lahti kirjutatud siin.

Üldiste sisseastumisega seotud küsimuste korral palun pöörduda õppejuht Ulvi Soomlaisi poole (ulvi.soomlais@perg.ee).

Kurtide õpperühma sisseastumist puudutavate küsimuste korral kirjutage Kristiina Vaikmetsale (vaikmets@gmail.com).

 

Põhiõppekavale ja eesti keel teise keelena* õppekavale sisseastumise ajakava:

 • 10.-19. märts – katsetele registreerumine (sisseastumine.ee keskkonnas**)
 • 1. aprill kell 10-13 – ühiskatsed (hindame eesti keele, matemaatika, loodusteaduste ja võõrkeele baasteadmisi)
 • 12. aprill kell 14-17 – järeltesti aeg (mõjuval põhjusel põhitestist eemale jäänutele)
 • 24.-28. aprill – vestlused PERGi esimeseks eelistuseks märkinud õpilastega (hindame kooli eripära tundmist, väärtustele vastavust, sotsiaalseid oskusi ja õpimotivatsiooni)
 • 2. mai – vestluse tulemuste teatamine
 • 15.-23. mai – vabade kohtade olemasolul vestlused PERGi teiseks eelistuseks märkinud õpilastega
 • 16.-26. juuni – dokumentide esitamine

 

* Lisaks põhiõppekava gruppidele avame ühe grupi (18 õpilast) eesti keelt teise keelena õppijatele.

** Juhul kui õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevalt on vaja teha kohandusi sisseastumise korralduses, tuleb lisaks sisseastumine.ee keskkonnas registreerimist, saata erisuse kohaldamise vajadust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 19. märtsil 2023 aadressil ulvi.soomlais@perg.ee. Vastuvõtukomisjon teeb otsuse erisuste kohandamiseks esitatud dokumentide põhjal ja teavitab sellest õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast registreerimise tähtaja lõppu.

Info: 

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium

Registrikood: 7700266

Kolde puiestee 67a, Tallinn

2023 © Kõik õigused kaitstud. Loodud BigEye poolt – veebiarendus & kodulehed veebiarendus & kodulehed

Add Your Heading Text Here