Mentorlussüsteem

Kes on mentor? 

Mentor on õpilase kaasteeline, toetaja, suunaja, usaldusisik, juhendaja. Mentor on õpilase jaoks olemas. 

Miks mentorlus? 

Mentorlus on selleks, et toetada: 

  • õpilase kohanemist uue kooliga, kaaslastega ja gümnaasiumiõpilase rolliga; 
  • õpilase toimetulekut ja arengut; 
  • õpilase eneseusu, vastutustunde, sisemise motivatsiooni jms kasvu; 
  • õpilast moodulite ning üksikkursuste valimisel; 
  • ühtsustunde loomist nii mentorgrupis kui koolis tervikuna ja PERGile omase koolikultuuri kujunemist.

Kuidas mentorsüsteem töötab? 

  • Meil on lennupõhised mentorgrupid, ühes mentorgrupis ±18 õpilast.
  • Igal nädalal on (temaatiline) mentortund.
  • Õppeaasta jooksul toimub 1-2 individuaalset lühivestlust ja üks pikem arenguvestlus.
  • Mentoriteks on õpetajad ja teised koolipersonali liikmed.
  • Mentoritele pakutakse koolitust ja tuge.  

Add Your Heading Text Here