Väärtused, millest kooli luues lähtume.

Vastutame oma mõju eest.

Meil on mõju

… õpilastele. Meie võimuses on anda õpilastele tiivad või kärpida neid. Saame mõjutada seda, milliste tunnete, hoiakute, teadmiste ja oskustega õpilane koolist lahkub. Meie sõnad ja teod kujundavad kultuuri.

 

… kolleegidele. Meie valikud loovad kultuuri. Eksida on okei – oluline on võtta vastutus, vajadusel vabandada, kuulata, analüüsida ja rääkida. Hoolivus kasvatab hoolivust, negatiivus negatiivsust. Me ei ütle, et teised peavad tegema. Meie olemegi need, kes teevad.

 

… Eesti ühiskonnale. Meie loome oleviku ja tuleviku Eestit. Me ei ignoreeri probleeme ja oleme aktiivsete kodanikena eeskujuks. Kujundame hoolivat, avatud ja tarka Eestit ning kogukonda, kus igaüks tunneb end hoituna. Seisame nõrgemate eest.

 

…maailmale. Meil on mõju maailmale tervikuna. Ka väga keeruliste probleemide lahendamine algab esimesest sammust. Iga tilk merre omab mõju. Iga inimese tegu loeb. Meil on vajadus ja võimekus muuta olulisi protsesse ühiskonnas ning sinul õpetajana on võimalus kujundada õpilastes mõtteviis, et neil on mõju.

Tegutseme koos ja paindlikult.

Tegutseme koos

… Tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos. Haridusinnovatsioon ei sünni üksi nokitsedes. Õpetajad peavad õppima koos looma, jagama ja õpetama. Koolid peavad töötama koos teiste koolide, ettevõtete ja organisatsioonidega. Hea hariduse küsimus on nii keeruline, et neid probleeme ei lahenda üksi. Koostööoskust peab eraldi harjutama ning hea koostöö võtab arvesse inimeste tugevusi ja arengukohti.

Tegutseme paindlikult

… Inimesed on erinevad. Võimalusel arvestame eripärade ja erinevate vajadustega. Oleme üksteisega paindlikud ja loome õpilase jaoks paindliku kooli. Aitame igaühel leida oma tee. Tegutseme eesmärgipäraselt ja kokkulepitud sihtide suunal, aga valime teiste valikutega arvestades oma töö tegemisi viisi ning vormi. Julgeme olla isikupärased ning kasutame oma tugevusi seni, kuni need toetavad õppija arengut ja ühiselt seatud sihte. Paindlikkus tähendab inimeseks olemist ja inimkeskseid otsuseid.

Keskendume lahendustele, mitte probleemidele.

Probleemid ja väljakutsed on loomulik elu osa. Tähtis on arusaada probleemi tuumast, kaasata olulised osapooled ning keskenduda sellele, mida me saame mõjutada. Abi küsimine on tugevuse tunnus.

 

Me ei kohku tagasi ka väga keeruliste ühiskondlike väljakutsete ees ja teeme kõik, et meie õpilased ei resigneeruks ega muutuks küüniliseks. Tuvastame probleemi juure ja tegeleme sellega. Me ei kuluta aega asjatule kirumisele ega otsi süüdlasi.

Me ei tee igavat kooli ja igavalt, oleme julged.

Kui näeme, et midagi saab teha paremini ja tulemuslikumalt, siis teeme ära. “Koguaeg on nii tehtud” pole põhjus, miks midagi teha või tegemata jätta. Me ei karda olla Eestis või maailmas esimesed. Me ei karda olla teerajajad.

 

Me võtame kalkuleeritud riske. Eksimine ja ebaõnnestumine on arengu loomulik osa. Me toetame üksteist nii edu kui ka ebaedu korral. Pöörame läbikukkumised õpikohtadeks.

 

Lisaks lõpptulemusele on oluline ka protsess. Õppimine, õpetamine ja kooli loomine ei pea olema igas etapis kirglikud või riskeerivad, aga teeme kõik, et protsess oleks tähenduslik. Me ei pea töötama tõsiselt, julgeme koos naerda ja enda üle naerda. Teeme uut kooli mänguliselt ja toome ise oma töösse põnevust.

 

Seisame oma nõrgemate eest ja seisame oma väärtuste eest. Me ei karda sõna võtta. Me ei peida probleemide ees päid liiva alla. Oleme julged.

Add Your Heading Text Here