Indrek Lillemäe usk muutuste võimalikkusesse

Pelgulinna riigigümnaasium on avatud olnud täpselt viis kuud. Koolijuht Indrek Lillemägi kirjeldab intervjuus lähemalt, millised sihid ja unistused on praeguseks täitunud ning mis ootab ees sügisel laienevat kooli.

 

 

Kooli avamist ja õppetööd valmistasite koos juhttiimiga ette juba pikalt. Millist organisatsiooni- ja suhtluskultuuri soovisid luua? Kas PERG on selleni jõudnud?

 

Alustasin sihtide seadmisega kahes osas. Esmalt sõnastasin iseenda juhtimispõhimõtted, millest üks olulisemaid on minu vastutus luua usalduslikke suhteid ja usku muutuste võimalikkusse. Minu kui juhi uskumused, emotsioonid ja ideed võimenduvad. Kui tahan, et PERGis ei kardetaks vastutada, ei tohi ma ise vastutust karta. Kui tahan, et õpetajad usuks igasse õpilasse, pean ise uskuma ja seda välja näitama. Kui tahan, et valitseks positiivne ja hooliv õhkkond, pean ise seda looma.

Ja nendest põhimõtetest kasvasid välja ka PERGi organisatsioonikultuuri sihid ja väärtused. Töötame selle nimel, et igaühel meist oleks mõju. Nii ühisele heaolule, suhetele, aga ka sellele, missuguseks kujuneb Eesti või maailm. Püüame tegutseda koos ja paindlikult, nii et igaüks saab PERGis olla isemoodi, aga oleks ka kõigile mõistetav, mis on PERGi ühised kombed ja harjumused. Kolmandaks, püüame alati keskenduda lahendustele, mitte probleemidele. Ja neljandaks, teeme PERGi nii, et see ei oleks igav kool, nii et kooli loomise protsess oleks ka tegijatele nauditav.

Kuna kasvame ja muutume organisatsioonina samm-sammult, siis ei saa ilmselt kunagi öelda, et oleme jõudnud kohale. Aga mulle teeb heameelt see, et meie väärtused on kollektiivi jaoks päriselt olulised ja igapäevase arutelu osaks.

 

Mis on sinu kui koolijuhi jaoks märgiks, et õpetajad on rahul ja tunnevad end hoituna?

 

Kõige olulisem on ikka subjektiivne tunnetus, kas õhk on paks või mitte, kas üksteisele vaadatakse silma, naeratatakse, naerdakse koos jne. Ka õpetajate toa jututeemad ja näiteks vabatahtlikest ühisüritustest osavõtt on olulised märgid.

Aga selleks, et mitte oma pimenurkade ohvriks langeda, küsin kolleegidelt iga paari nädala tagant ka anonüümset tagasisidet rahulolu ja suhete kohta. Ja neid andmeid analüüsides keskendun pigem trendidele, mitte üksikutele vastustele.

 

Miks on PERG algusest peale nii palju rõhutanud eelkõige väärtusi?

Tegelikult meeldib mulle väärtuste asemel rääkida põhimõtetest. Ja need põhimõtted kujundavad kultuuri ja harjumusi, mõjutavad seda, missugune on kooli argipäev, kas inimesed tunnevad end hästi ja hoituna, kas tahetakse kooli tulla, kas kool on pingutamiseks ja mugavustsoonist välja tulemiseks turvaline paik. Akadeemilised sihid on väga olulised, aga nendeni jõudmist või mittejõudmist mõjutab just väärtusruum ja suhtluskultuur.

 

Mida oled juhina sellest tormilisest uue kooli käivitamise perioodist õppinud? Mis on positiivselt üllatanud?

Mind on positiivselt üllatanud, kui sujuvalt kõik on käima läinud. Arenguruumi on igas valdkonnas palju, aga saame päriselt esimese viie kuu järel tegeleda arendustööga, mitte ainult tulekahjude kustutamisega. Olen õppinud veel enam, kui oluline on inimesi usaldada. Ja minu arengukohaks on nüüd leida rütm, kuidas kõigi jaoks päriselt olemas olla, kuidas kiirelt kasvavat PERGi tõeliselt töökat ja hoolivat kollektiivi toetada.

 

Mis ootab ees neid õpetajaid ja tugispetsialiste, kes nüüd talvel laienevasse PERGi kandideerivad ja sügisel tööle asuvad?

 

Loodame suurema osa tulevaste töötajatega kevade jooksul kokkuleppele saada ja lepingud allkirjastada. Oleme tulevastele töötajatele kokku pannud PERGi töötaja käsiraamatu, kus on kirjeldatud, kuidas meil siin asjad käivad. Kindlasti kutsume kõiki uusi perglasi kevade ja suve alguse jooksul meie kollektiivi ühisüritustele. Ikka selleks, et sisse elamine oleks sujuv ja rahulik.

Esimesed tööpäevad augustis on samuti pühendatud ainult uutele tulijatele. Arutame läbi PERGi suured sihid ja põhimõtted, aga ka kõik protseduurilised küsimused. Sisseelamisprogrammi jooksul on uutele töötajatele toeks nii juhtõpetajad kui ka meie kollektiivi heaolu juht Anu.

 

Kui peaksid kolme sõnaga võtma kokku, miks peaks hetkel veel kaaluv õpetaja PERGi kandideerima, siis mida innustuseks ütleksid?

 

Võimalus, julgus ja mõju. Ma päriselt arvan, et PERGis on igaühel mõju ja meie kollektiiv on nii toetav, tark ja koostöine, et siin on võimalus unistusi päriselt ellu viia.

 

 

Laienev PERG ootab nii aineõpetajaid kui ka tugispetsialiste. Kui sind kõnetavad PERGi põhimõtted ja sihid, siis vaata rohkem ja kandideeri: perg.ee/liitu-meiega

Add Your Heading Text Here