Koolis on avatud taimetervise näitus

PERGis on alates 12. aprillist avatud taimetervise näitus, mis tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, oskust neid ära tunda ja eristada. Lisaks saab näitust uurides teada tagajärgedest, mida taimekahjustajad ja -haigused võivad taimedele põhjustada.

 

 

Näitus on sündinud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduameti, Maaelu Teadmuskeskuse ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu omavahelises koostöös ning selle peamiseks sihtrühmaks on kooliõpilased. Näituse juurde kuuluvad ka töölehed arutlemiseks ja praktilisteks ülesanneteks.

 

 

ÜRO Peaassamblee kuulutas 2020.a. välja kui rahvusvahelise taimetervise aasta, et juhtida tähelepanu taimetervise tähtsusele toiduga kindlustatuse ja bioloogilise mitmekesisuse tagamisel ning majanduse edendamisel. Eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust taimetervisest ning selgitada, mida igaüks saaks ära teha taimede tervise heaks ehk kuidas vähendada uute karantiinsete taimekahjustajate sissetoomist. Rahvusvaheline taimetervise aasta on läbi saanud, kuid sellel puhul valminud taimetervise rändnäitus jätkab oma teekonda.

Lisaks taimetervise aastale on ÜRO pidanud vajalikuks kuulutada 12. mai rahvusvaheliseks taimetervise päevaks ning 2023.a. tähistati seda juba teist korda järjest.

Add Your Heading Text Here