Külalisloengul tutvustati Eesti popmuusikat ja subkultuure

Teisipäeval, 7. mail külastas PERGi muusikateadlane Brigitta Davidjants, kes tutvustas kooliperele Eesti subkultuure ja 90. aastate muusikaelu.

 

Loengus tuli muuhulgas juttu nii toonasest 90. aastate peavoolumuusika ja underground-muusika suhetest kui ka sellest, millised soostereotüübid artistide väljanägemist ja kuvandit mõjutasid. Davidjants kirjeldas ka erinevate žanrite, näiteks disko ja popmuusika tulekut ning tutvustas subkultuuri uurimises kasutatavaid põhimõisteid. Davidjants kirjeldas, kuidas on subkultuuride identiteediloomes kasutatud elitaarsust või peavoolule vastandumist. Juttu tuli ka sellest, kuidas mõjutas linnaruum subkultuuride kujunemist ja kogukondade omavahelist suhtlust. Loengu käigus vaatas kogu koolipere ka videonäiteid erinevate 90. aastate pupulaarsete Eesti artistide esinemistest ja kontsertidest.

 

 

Brigitta Davidjants töötab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, tegutseb muusikaajakirjanikuna ning tema peamisteks uurimisteemadeks on popkultuur ja erinevad (subkultuurilised) identiteedid.

Add Your Heading Text Here