Ühiskatsete tehnilise tõrke järel jätkub vastuvõtt igas koolis eraldi

6. aprillil toimus Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühistest, kuhu registreerus üle 3800 noore ning mille ajal esines tehnilisi tõrkeid üleriigilises Eksamite Infosüsteemis. Et tagada vastuvõtuprotsessi võrdsus, otsustati testitulemusi pingerea koostamisel mitte arvesse võtta ning pöörduda koolide vastuvõtukordades sätestatud tingimuste poole, et vastuvõtuga igas kooli eraldi jätkata.

 

 

Selleks, et sisseastumisprotsess jätkuks kõigi registreerunute jaoks õiglastel alustel, tõrke tõttu testitulemusi pingerea loomisel arvesse ei võeta. Tekkinud muudatustest sisseastumisprotsessis teavitati kõiki registreerunuid juba testipäeval. Vestlusvooru kutsutakse õpilased, lähtudes kooli vastuvõtukorras sõnastatud põhimõtetest. Täpsem info PERGi vestlusvooru kutsumise kohta edastatakse õpilastele sisseastumine.ee keskkonna kaudu hiljemalt 10. aprillil.
Olemasolevaid testide tulemusi arutatakse vestluse jooksul, kuid neid pingerea koostamisel arvesse ei võeta. 16. aprillil toimuma pidanud järeltesti ei toimu.

 

 

Meie prioriteediks on õpilased ning edasises vastuvõtus lähtutakse sellest, et kõigil oleks võrdsed võimalused, hoolimata sellest, kas nende test sujus või tõrked seda takistasid. Mõistame, et test ja sisseastumine tervikuna on õpilaste ja perede jaoks stressi tekitav ja ülioluline teema. Saame aru ka õigustatud segadusest, mida kogevad need, kelle sooritust tõrked ei mõjutanud. Tunneme tekkinud ebamugavuse pärast kahetsust ning täname kõiki õpilasi ja testide korraldajaid pingutuse ning rahulikuks jäämise eest. Loodame, et ebaõnnestumisest tehakse järeldused, olukorda analüüsitakse põhjalikult ja kogemust kasutatakse Eksamite Infosüsteemi edasiseks arenduseks.

 

 

Vastuvõtuprotsess läheb edasi ning iga kool lähtub nüüd oma vastuvõtukorrast, võttes vajadusel kasutusele täiendavad sisseastumistingimused. Juba eelnevalt sisseastumisprotsessi planeeritud vestluste käigus tekib ka võimalus keskenduda kooli ja õppija eripärale. Testi korraldanud koolide jaoks on oluline, et iga õppija teeks teadliku valiku ja leiaks endale kõige sobivama kooli. Kinnitame, et vastuvõtt kõigi jaoks jätkub ning meie koolis pingutame praegu iga päev selle nimel, et ülejäänud osa vastuvõtuprotsessist oleks õpilaste jaoks võimalikult sujuv.

Add Your Heading Text Here