Pelgulinna riigigümnaasium ja Mondo asuvad andma ühist maailmaharidust

18. aprillil sõlmisid Pelgulinna riigigümnaasium ning Mondo hea tahte lepingu, mille raames avardab Mondo gümnaasiumiõpilaste õppekava maailmahariduseteemaliste valikkursustega.

 

Alanud koostöö võimaldab uue riigigümnaasiumi õpilastel tutvuda maailmahariduse, demokraatia ja ühiskonna teemadega vastavates valikainetes. Koostöö eesmärk on pakkuda sügisel õppetööd alustava riigigümnaasiumi õpilastele sisukamat valikainete programmi ning tõsta õpilaste teadlikkust globaalsetest väljakutsetest. Pelgulinna riigigümnaasiumi fookusteemaks on jätkusuutlik demokraatia ja keskkond: nõnda panustab koostöö ka õpilaste avaramate ühiskondlike taustateadmiste kujundamisse.

Koostöö käigus kaasatakse kooli arengusse ja õppe- ning huvitegevusse Mondo eksperte, luuakse õpetajatele võimalusi täiendkoolitusteks ja rahvusvaheliseks koostööks ning rikastatakse kooli õppekava valikkursuste ja -ainetega. Mondo eksperdid hakkavad läbi viima külalistunde, samuti panustatakse õpilaste uurimis- ja teadustööde juhendamisel ning info- ja teemapäevade korraldamisel õpilaste maailmahariduse alase teadlikkuse tõstmiseks.

Pelgulinna riigigümnaasiumi direktori Indrek Lillemäe sõnul on õpilaste huvi keskkonna- ja säästva arengu hariduse ning rahvusvahelise koostöö vastu suur. “Globaalsed väljakutsed on õpilaste argipäevas nagunii kohal ja on oluline, et noored õpiksid probleemide olemust ja võimalikke lahendusi tundma, aga samas ka keerukaid küsimusi lahendades oma vaimset tervist hoidma,” lisas Lillemägi.

“Maailmahariduse ülesanne on jagada teadmisi sellest, kuidas globaalsed probleemid mõjutavad meie igapäevaelu ning kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. Koolidel on siin väga oluline roll,” kommenteeris Mondo juhatuse liige Maarja Uulits alanud koostööd.

Mondo on globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon, mis töötab 12 välisriigis ja Eestis. Mondo keskendub hariduse, tervise, toimetuleku, keskkonna ja digivõimekuse programmidele partnerriikides ning maailmaharidusele Eestis.

Add Your Heading Text Here