Pelgulinna riigigümnaasiumi õppekohad on täidetud

Pelgulinna riigigümnaasiumi esimese lennu 360 õppekohta on praeguseks täidetud. 360 õpilasest 18 asuvad õppima eesti keele kui teise keele õppekaval. Samuti avatakse PERGis seni Viljandi Gümnaasiumis õppinud kurtide õpperühm. Vastuvõtuprotsess hõlmas Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühiskatseid, mis toimusid sellises vormis esimest korda, ning sisseastumisvestlust vastavalt iga kooli sisseastumistingimustele.

 

1. aprillil toimunud ühiskatsetele registreerunuist ca 80% olid tallinlased, osa huvilisi tuli Harjumaalt, kuid huvilisi oli ka mujalt Eestist. Kaugematest piirkondadest registreeruti katsetele näiteks Võrumaalt, Ida-Virumaalt ja saartelt. Katsetel kontrolliti õpilaste põhikoolitaseme teadmisi matemaatikas, loodusteadustes, eesti ja inglise keeles. Kokku sooritas katseid veidi alla 3000 õpilase. Katsed toimusid samaaegselt üle 40 haridusasutuses Tallinnas ja Harjumaal.

Sisseastumisvestluste eesmärk oli selgitada välja noore motivatsiooni õppida Pelgulinna riigigümnaasiumis, uurida, kas ja kuivõrd suhestub ta kooli eripära ja fookusteemaga ning kaardistada noore üldist silmaringi. Ettepanek kooli õppima asumiseks tehti sisseastumistestide ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel. Pingerea moodustamisel arvestati PERGis testi tulemust 50% ja vestluse tulemust 50%.

Kooli õppima asuvaid noori on tulnud nii Tallinna eri linnaosade koolidest kui ka lähivaldadest. Õpilasi on tulemas ka Arukülast, Haabneemest, Kohilast, Kiilist, Loolt, Viimsist. Mõned õpilased on õppima tulemas koguni kaugemalt ehk Haapsalust, Raplast ja Kuusalust. Lisaks on oma soovi PERGis haridusteed jätkata kinnitanud mõned välismaistest rahvusvahelistest koolidest tulijad. Seoses eesti keel teise keelena õpperühma avamisega on PERGi tulevaste õpilaste seas ka noori, kes on põhihariduse omandanud venekeelses koolis.

Add Your Heading Text Here