Avanenud on vastuvõtt G2 vabadele kohtadele

2024/25. õppeaasta vabadele kohtadele klassiastmes G2 (11. klassi) saab kandideerida 14.-20. juunini. 

 

G2 klassi õpilaskohale kandideerimiseks tuleb ajavahemikus 14.06–20.06 saata aadressile anne.reinkort@perg.ee järgmised dokumendid: 

  • G1/10. klassi klassitunnistus või õpinguraamatu väljavõte ning põhikooli lõputunnistuse koopia. NB! kõigi seni gümnaasiumi jooksul läbitud kursuste hinded peavad olema positiivsed.  
  • Motivatsioonikiri, milles kandideerija põhjendab oma soovi asuda PERGi õppima (maksimaalselt kahe lehekülje pikkune). 

 

Lisaks palume motivatsioonikirjas esitada täpsemad andmed õpilaskandidaadi kohta: 

  • Õpilase nimi ja isikukood 
  • Meiliaadress ja telefoninumber 
  • Info seni õpitud võõrkeelte kohta 
  • Info seni õpitud matemaatika kursuste kohta (kitsas või lai) 
  • Lapsevanema andmed (nimi ja meiliaadress) 

 

Vastuvõtukomisjon teeb esitatud dokumentide põhjal 21. juunil otsused vestlusvooru kutsumiseks ning vastuvõtukorra tingimustele vastavad kandidaadid kutsume vestlustele 25.-27. juunil.  

Pingerida vabadele kohtadele tekib kursusehinnete keskmise hinde ja sisseastumisvestluste tulemuste põhjal (mõlemal on võrdne osakaal). 

 

Vastuvõtuotsus tehakse G2 klassiastmesse kandideerivate õppijate osas 28.06.24 

Sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduge PERGi õppekorraldusjuht Anne Reinkorti poole anne.reinkort@perg.ee. 

Add Your Heading Text Here