Vastuvõtt jätkub vestlusvooruga

Vastuvõtt PERGis pärast Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühistesti tõrkeid läheb edasi vestlusvooruga ning lähtudes kooli vastuvõtukorrast. Info jõuab kandideerijateni sisseastumine.ee keskkonna kaudu.

 

 

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi vastuvõtukorra punkt 2.3 ütleb, et erandolukorras, kui pole võimalik viia läbi kirjalikku sisseastumistesti, toimub vastuvõtt 9. klassi klassitunnistusel olevate hinnete ja vestluse põhjal.  

Hinnetest võtame sisseastumise pingerea koostamisel arvesse kümne aine (eesti keel, kirjandus, ajalugu, matemaatika, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, A-võõrkeel ja B-võõrkeel) kokkuvõtvate hinnete aritmeetilisi keskmisi.

Selleks, et anda võimalikult paljudele õpilastele võimalus PERGi kandideerimist jätkata, kutsume vestlusvooru kõik PERGi esimeseks eelistuseks märkinud õpilased. 

 

Lõplik sisseastumise pingerida kujuneb PERGis eelpool mainitud hinnete aritmeetilise keskmise ja vestluse tulemusena, sealhulgas moodustab hinnete osakaal 40% ja vestluse osakaal 60%. 

 

* Eesti keel teise keelena õppekavale kandideerijatel arvestame järgmise 10 õppeaine keskmist (vene keel vm põhikooli õppekeel, kirjandus, ajalugu, matemaatika, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, A-võõrkeel, B-võõrkeel või eesti keel teise keelena). 

 

 

Vastuvõtuteemaline infovahetus toimub keskkonnas sisseastumine.ee.

Vaata vastuseid sisseastumise korduma kippuvatele küsimustele siit.

Vaata kõigi HarTa koolide edasisi vastuvõtutingimusi siit.

 

Add Your Heading Text Here